Důležité odkazy

AKTUALITY

 

Dne 18. 4. 2018 se na půdě Mendelovy univerzity v Brně konala v řadě již čtvrtá Konference Konopí a věda.

Přehledný diagram, jak ochránit duševní vlastnictví na MENDELU.

 

Dne 1. 3. 2018 vyhlásilo CTT MENDELU IV. výzvu projektu Proof-of-Concept!

 

22. 2. 2018

Certifikovaná metodika zaměřená na molekulárně-biologickou detekci hub v koření.


20. 2. 2018

Redakce portálu Vědavýzkum.cz mluvila s Hanou Kosovou, ředitelkou Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově.


19. 2. 2018

Členská schůze Transfera.cz se konala 2. 2. 2018 v prostorách Technologické agentury ČR za účasti zástupců transferových center ČR.


18. 12. 2017

První slavnostní předání Ocenění za udělené patenty zaměstancům Mendelovy univerzity v Brně se konalo 13. 12. 2017 v Aule.


8. 12. 2017

Děkujeme všem za EKOinovačním fórum, které se uskutečnilo 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017 na Zámku ve Křtinách. 

 


8. 12. 2017

Část pracovníků Kanceláře transferu technologií v rámci rozvoje vnitřních lidských zdrojů absolvovali první z několika plánovaných tuzemských stáží na transferovém pracovišti v České republice.


1. 12. 2017

Autorské právo v kartografii - přednáška na LDF - RNDR. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.


Příspěvky - starší