Hledáme
stážisty

Kontaktujte CTT MENDELU

Více informací zde

AKTUALITY


Bezplatná školení z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, která pořádá Moravská zemská knihovna v Brně

BEZPLATNÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Z OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/bezplatne-informacni-zdroje-z-oblasti-prumysloveho-vlastnictvi
čtvrtek 7. prosince 2017 / 10:00 - 14:30 / Počítačová učebna MZK / 6. patro


PATENTY A UŽITNÉ VZORY - PRÁVNÍ OCHRANA TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ
https://www.mzk.cz/sluzby/akce/patenty-uzitne-vzory-pravni-ochrana-technickych-reseni-1

Uvedená školení vedou pracovníci Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
Účast je ZDARMA, ale je nutné se předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, který najdete ve spodní části příslušné pozvánky.
Přivítali bychom, pokud byste mohl/a rozšířit informace o těchto školeních mezi Vašimi kolegy a studenty, předem děkujeme.

Plánované akce MZK pro veřejnost:
https://www.mzk.cz/kalendar


TAČR GAMA - Vyhlášení podpořených projektů ve 3. výzvě! TG02010074

Do 3. výzvy, která byla vyhlášena v červnu 2017 se přihlásilo 17 žadatelů o finanční podporu.

Rada pro komercializaci na svém zasedání vybrala k podpoře 8 projektů.

Výroba a využití nanočástic oxidů kovů pro moření a UV stabilizaci dřeva (Ing. Petr Pařil, Ph.D.)

Skladba průsvitného materiálu s využitím odpadů (Ing. et Ing. Tomáš Pipiška)

PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin (Ing. Petr Dostál, Ph.D.)

Mechanický lanovkový vozík DOL nové řešení v brzdění lana (Ing. Přemek Veselý, Ph.D.)

Zařízení pro simultánní elektrochemické analýzy vzorků s využitím SPE (Ing. Jiří Kudr, Ph.D.)

Kolagenový preparát na ochranu rostlin proti okusu zvěří (Ing. Marie Grulichová)

Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (Bc. Ing. Ondřej Šťastník)

DNA markery hybridizace mrkve (doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.)


CTT MENDELU na Zaškolováku 2017

Zaškolovák na vranovské přehradě hostil jako tradičně pracovníky CTT MENDELU, kteří představili novým studentům své zaměřeníí a možnosti spolupráce.

http://mendelu.zaskolovak.cz/

Zaškolovák   Zaškolovák


CTT MENDELU na Zemi Živitelce 2017 v Českých Budějovicích

Mendelova univerzita v Brně spolu se zástupcem CTT MENDELU Dr. Trojanem, panem prorektorem Darkwahem a dalšími se účastní tradičního mezinárodního agrosalónu.

Ten se koná ve dnech 24. 8. až 29. 8. 2017.

http://www.zemezivitelka.cz/program/24-srpna-1.html

 Země živitelka 2017


CHLÉB KARKULKA - Pšenice PS Karkulka

MENDELU / KARLOVA PEKÁRNA / SEMO

Nový chléb je jedním z produktů aplikovaného výzkumu Mendelovy univerzity. "Šlechtitelé dodali přidanou hodnotu v podobě vyššího obsahu vitamínů, minerálů a antokyanů, které přispívají k lepšímu zdraví člověka," uvedl za výzkumný tým Tomáš Vyhnánek z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty.

Antokyany mají antioxidační účinky. "Konzumací pečiva do sebe člověk přirozenou cestou dostává látky, které vyvazují volné radikály, jež se během života v organismu tvoří a mohou způsobovat zánětlivá onemocnění."

„Pšenice má mnoho variant a existuje celá řada přirozených barevných variant. Díky pokusům bylo zjištěno, že křížením vzniklé červeně zabarvené kultivary (nejedná se o GMO, ale o výsledek standartního křížení) mají vyšší obsah antioxidantů. Antioxidanty snižují oxidační procesy a tím jsou prospěšné nejen lidem, ale i zvířatům. Momentálně zkoumáme zařazení pšenice PS Karkulka do krmných směsí pro zvířata, zkoušíme i využití při vaření piva a hledáme další možnosti využití,“ uvedl za výzkumný tým doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU).

Pšenice i chléb pochází z Jižní Moravy a jedná se tak o regionální potravinu. „Chleba Karkulka a můžou lidé koupit ve všech prodejnách k.p. nebo v síti prodejen Brněnka a COOP. Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně přinesla Karlově pekárně jiný pohled na nové odrůdy pšenice a dále bude usilovat o rozšíření spolupráce i nabídky produktů, kromě chleba i bulky. Karlova pekárna je tradiční rodinná firma z jižní Moravy a snažíme se tvořit lokální produkty.

Pšenice i chléb pochází z jižní Moravy a jde tedy o regionální potravinu. "Červený" chleba nebude ani drahý. Za bochníček o hmotnosti 350 kilogramů zaplatíte 29 korun.

Chleba Karkulka mohou ochutnat návštěvníci festivalu Mendel Knows v sobotu 22. 7. 2017 na stánku Mendelovy univerzity v Brně.

http://mendelu.cz/28952n-cerveny-chleb-karkulka


CTT MENDELU vyhlásilo III. výzvu projektu Proof-of-Concept! TAČR GAMA

(TAČR GAMA TG02010074)

Vyhlášení výzvy 1. 6. 2017 / Ukončení sběru přihlášek 31. 8. 2017

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

1. Vyhodnocení předložených projektů – září 2017

2. Zasedání rady pro komercializaci - 26. 9. 2017

3. Zahájení řešení vítězných projektů – leden 2018

Podrobnější informace k projektu, jak správně vyplnit žádost, rozpočet a jaké doklady jsou potřebné připravit – individuální termín a čas předem s Dr. Přenosilem, Dr. Joklovou Kaňovou.

POZOR: Formulář pro UPV - Rešerši vyplnit a co nejdříve předat na CTT MENDELU, které administraci zařídí. POZOR - jednání na UP může trvat až 30 dnů!!!

V případě jakýchkoliv dotazů, upřesnění, ale i konzultací mimo termíny seminářů kontaktujte CTT

Dr. Přenosil - prenosil@gmail.com, Dr. Joklová Kaňová- jana.kanova@mendelu.cz oba kl. 5192-3.

Formuláře a podrobnosti v sekci TAČR GAMA.


Autorské právo v kartografii.

Přednáška Autorské právo v kartografii se koná 30. 5. 2017 od 8:15 v učebně B03 na LDF MENDELU.

Pozvání přijala a přednáškou bude provázet RNDr. Alena Vondráková, Ph.d. LL.M. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Prosíme o registraci do 27. 5. 2017 na email: ctt@mendelu.cz

Pozvánka ZDE:

Autorské právo v kartografii


TAČR Epsilon - CTT zajistilo pro původce zpracování 21 rešerší

CTT MENDELU zajistilo pro původce, kteří se přihlásily do 3. výzvy TAČR Epsilon rešerše.

Celkem bylo zpracováno 21 rešerší na různá témata.

Podrobné informace k 3. výzvě:

https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon/94-programy/epsilon/959-3-verejna-soutez-programu-epsilon-2.html

Podmínky TAČR Epsilon: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-epsilon.html


Na MENDELU byla podepsána významná licenční smlouva k zaměstnaneckému vynálezu – PATENT 303 556

V minulých dnech byla rektorem Mendelovy univerzity v Brně prof. Ladislavem Havlem podepsána velmi významná Licenční smlouva s Vinným domem, spol. s r.o. Bzenec v zastoupení firmy Lallemand Inc. – Montreal, Kanada. Objem financí, který z této licenční smlouvy plyne je

v řádech milionů korun. Tento krok vzešel po měsících jednání a týká se Patentu 303 556: Použití směsi nasycených mastných kyselin pro inhibici alkoholové či malolaktické fermentace a redukci dávkování oxidu siřičitého při technologii vína.

(EN: Use of saturated fatty acid mixture for inhibition of alcohol or low-alkali fermentation and reduction of dosing sulfur dioxide when producing wine)

Původci tohoto Patentu jsou doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., Ing. Michal Kumšta a Ing. Petra Bábiková, DiS. / ze Zahradnické fakulty - Ústav vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity v Brně.

Samotný vynález se týká oblasti stabilizace vína a poskytuje směs nasycených mastných kyselin pro inhibici aktivity kvasinek a mléčných bakterií během alkoholové a malolaktické fermentace a pro snížení dávkování oxidu siřičitého během technologie vína.

Licenční smlouva Baroň


Akustický detektor stresu rostlin ´´ADOPS´´

Výzkumníci MENDELU mohli s podporou projektu TAČR Gama zahájit zkušební testování v podmínkách skleníku. S pomocí zařízení ADOPS (Acoustic Detector Of Plant Stress) napojili část skleníku na samořídící systém.

Rostliny si tedy samy "vyžádaly" více nebo méně vody, osvětlení, hnojiva, ale i teplotu. 

Přínosem a plusem je úspora nákladů na hnojení a závlahu,  zrychlení produkce, ale i predikce květu a plodu nebo identifikace škůdců.

Metoda snímání akustické emise je známou metodou nedestruktivního testování používaná výhradně v oblasti testování technických materiálů. Prioritou je tedy aplikace této metody do oblasti biologie rostlin s využitím speciálního vlnovodu a metodiky měření.

Zde několik fotografií pro ilustraci:

stresor   stresor  stresor


Memorandum o spolupráci s Karlovou pekárnou

Na půdě univerzity bylo 9. 5. 2017 podepsáno Memorandum o spolupráci s partnerem Mendelovy univerzity v Brně - Karlovou pekárnou.

Za MENDELU tento dokument podepsal Dr. Václav Trojan - ředitel CTT MENDELU, za Karlovu pekárnu Dr. Karel Kraus - jednatel.

Došlo tak ke stvrzení již probíhající spolupráce při testování různých typů pečiva a jeho složení.

Výsledkem jsou produkty z barevné purpurové pšenice PS Karkulka / chleba ve tvaru kostky a houska - oba produkty s podílem 60% této obiloviny, které začne pekárna nabízet ve svých obchodech a časem se s nimi možná setkáme i v naší Menze.

 memorandum o spolupráci s KP  memorandum o spolupráci s KP  memorandum o spolupráci s KP


CTT MENDELU na veletrhu VVI
Věda Výzkum Inovace v Brně

Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2017 prezentovalo CTT MENDELU výstupy univerzity, ale i samotnou univerzitu na druhém ročníku veletrhu VVI na brněnském výstavišti.

Odborná i laická veřejnost mohla ochutnat školní klobásy, vločky z barevné pšenice, rohlíky, chleba z barevné pšenice upečený ve spolupráci s Karlovou pekárnou,

ale také Pšeničné nefiltrované pivo z barevné pšenice, které pro nás vyrobil pivovar Chomout z Olomouce.

Veletrh VVI propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím.

Na veletrhu se prezentovali inovační firmy, vědecko-technické parky i centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce (UPV Praha) atd.

http://www.vvvi.cz/

stánek CTT  stánek CTT  stánek CTT  stánek CTT  stánek CTT  stánek CTT


"Méně známé a netradiční druhy ovoce a zeleniny“.

Centrum transferu technologií MENDELU ve spolupráci s Úřadem městské části města Brno-střed zorganizovalo 9. února 2017 odbornou přednášku.

V nádherných prostorách zastupitelského sálu radnice hovořili odborníci ze Zahradnické fakulty v Lednici o netradičních druzích zelenin a ovoce, včetně jejich využití.
 
Dalším přednášeným tématem byla oblast bioproduktů. Více než 30 posluchačů z řad pěstitelů, prodejců ovoce a zeleniny, ale i zahrádkářů se po přednáškách zapojilo do následné diskuze.
 
Během akce vyvstaly od posluchačů požadavky na další odborná témata z oblasti zahradnictví.
 
Na akci přednášeli prof. Řezníček, Dr. Kopta a Dr. Jurica.
 

   


MENDELU a spolupráce s firmou BMT Medical Technology s.r.o.

Na sklonku roku 2016 se podařilo rozjet velmi zajímavou a dlouhodobou spolupráci se společností BMT Brno. 

Firma BMT naší univerzitě zapůjčila pro testování přístroj CLIMACELL 707 evo.
Jedná se tzv. růstové komory pro pěstování zelených rostlin s barevným LED řízeným osvětlením.

MENDELU bude moci vyzkoušet pěstování rostlin v jiném prostředí a společnost BMT získá kvalifikovaný, dlouhodobý výstup se závěrečnou zprávou.
Stejné zařízení bylo v roce 2016 instalováno v Itálii a Číně.

Podrobnější informace o společnosti BMT Medical Technology s.r.o. ZDE

BMT - komora


CTT MENDELU přeje všem krásné svátky vánoční, správný vstup do roku 2017 a celý rok ve znamení úspěchů.

Děkujeme všem za vaši spolupráci!


Setkání - workshop TT center v LEDNICI!!!

CTT MENDELU uspořádalo setkání TT center v Lednici.

Na naše pozvání přijeli zástupci z Českých Budějovic, Olomouce, ale i z obou spřátelených univerzit v Brně.

Jednotlivá TT centra měla připraveny prezentace o své činnosti, probírány byl otázky řešení různých kauz, administrace Duševního vlastnictví, PR a další.

V roce 2017 takovéto setkání připravuje, jak jihočeská univerzita, tak i CTT z Olomouce.

ctt ctt ctt ctt lednice ctt lednice


TAČR GAMA - Vyhlášení podpořených projektů v 2. výzvě!

Rada pro komercializaci na svém zasedání vybrala pro podpoření v 2. výzvě TAČR tyto projekty:

Automatizované testování analytických elektrod v kapalném vzorku. (RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.)

Komerční využití nanoabsorbentů mykotoxinů ve výživě zvířat. (Ing. Iva Čáslavová)

SmartSteering – systém řízení komunálních vozidel. (Ing. Marek Žák, Ph.D.)

Technologie zpracování extraktu z hroznových semen jako doplněk stravy v péči pro dlouhý a kvalitní život. (doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.)

Využití zinkových nanočástic pro ochranu rostlin před světelným stresem. (Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.)


CTT MENDELU na akci NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016!
 

V pátek 25. 11. 2016 se v Zetor Gallery konalo vyhlášení nejúspěšnějších firem našeho kraje.

Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací.

Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují.

1. místo si odnesla Strojírna Oslavany,

2. místo MSR Engines s.r.o.,

3. místo Enbra, a.s.
Mendelovu univerzitu v Brně zde reprezentovalo Centrum transferu technologií a to se školním vínem, klobásami, rohlíky a vločkami z barevné pšenice.

Všechny produkty sklidily velký zájem přítomných hostů.

Lesní lanovka ŠLP Masarykův les a JIC Brno ve Křtinách

 

V říjnu proběhlo první významné setkání vedení JIC BRNO se zástupci CTT MENDELU, panem děkanem LDF doc. Klvačem a vedoucím střediska Ing. Veselým.

Byli představeny lesní lanovky, vedena diskuze o jejich možné podpoře (obchodní, propagační, ale i znalostní) a další možné spolupráce od JIC BRNO směrem k univerzitě samotné.

JIC BRNO bylo založeno v roce 2003 a to jako Sdružení. Je důležité zmínit, že členy sdružení jsou brněnské vysoké školy včetně MENDELU a také kraj a město Brno.

Zakladatelská listina JIC BRNO: ZDE

Informace o lanovkách majdete: ZDE

lesní lanovka - v provozu setkání lanovka

CENA PROF. JINDŘICHA HALABALY 2016!!!

„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice, nebo

jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru.

V letošním roce proběhne již 12. ročník mezinárodní soutěže studentských prací „Cena profesora Jindřicha Halabaly“.

Tato soutěž vznikla při příležitosti 100 letého výročí narození prof. Jindřicha Halabaly.

12. ročník soutěže proběhne dle jejího statutu v Brně.

Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně a Klastr českých nábytkářů.

Letošní ročník soutěže „Cena prof. Halabaly“ se uskuteční: v Místodržitelském paláci v Brně od 9. 11. 2016 do 28. 11. 2016

Součástí této výstavy bude vernisáž, která se uskuteční 9. 11. 2016 v 17 hod.

 
Bližší informace: http://halabala.ldf.mendelu.cz/

Sběr přihlášek byl UKONČEN !!!!!

TAČR GAMA - 2 výzva

Dne 19. 9. 2016 vyhlásilo CTT MENDELU - 2. výzvu projektu Proof-of-Concept! (TAČR GAMA TG02010074)

Vyhlášení výzvy 19. 9. 2016 / Ukončení sběru přihlášek 17. 10. 2016

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.

Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.

Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

1. Vyhodnocení předložených projektů - 2. pol. října 2016 - počátek listopadu 2016

2. Zasedání rady pro komercializaci - 22. 11. 2016

3. Zahájení řešení vítězných projektů - v roce 2017

V září a říjnu budou na univerzitě probíhat semináře pro žadatale, kde se dozví podrobnější informace k projektu, jak správně vyplnit žádost, rozpočet a jaké doklady jsou potřebné připravit.

V případě, že Vám nebude vyhovovat ani jeden z termínů, domluvte si individuální termín a čas předem s Dr. Přenosilem.

Sledujte - web, fb - CTT MENDELU

Sledujte - web, fb, TV kanál i DS- MENDELU

POZOR: Formulář pro UPV - Rešerši vyplnit a co nejdříve předat na CTT MENDELU, které administraci zařídí. POZOR - jednání na UP může trvat až 30 dnů!!!

V případě jakýchkoliv dotazů, upřesnění, ale i konzultací mimo termíny seminářů kontaktujte CTT - Dr. Přenosil - jan.prenosil@mendelu.cz, nebo kl. 5192-3 a Ing. Kaňová-Joklová - jana.kanova@mendelu.cz 5191
 
Formuláře a podrobnosti v sekci TAČR GAMA.

CTT představilo své služby na akci ZAŠKOLOVÁK 2016!!!
 
Zaškolovák Mendelu se uskutečnil ve dnech 8. - 11. 9. 2016 v nádherném přírodním prostředí kempu u Vranovské přehradě.

V rámci představení jednotlivých fakult, byli přítomni i zástupci Centra transferu technologí, kteří v předem připravených blocích informovali studenty 1. ročníků o pracovišti, jeho funkci na univerzitě, nabízených službách rpo studenty samotné i možnosti aktivit.

ZA CTT MENDELU měl hlavní slovo jeho ředitel Dr. Trojan a dále byli přítomni Ing. Jana Joklová-Kaňová a Ing. Milan Šimek, Ph.D.

ZAškolovák2016 ZAškolovák2016 ZAškolovák2016


NOVINKA - VLOČKY z BAREVNÉ PŠENICE na veletrhu Země Živitelka!!!
 

Vločky z barevné pšenice PS Karkulka a MENDELU na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích - 25. 8. - 30. 8. 2016

V srpnu 2016 se podařilo uskutečnit plán a z barevné pšenice byly vyrobeny vločky.
Výroba vloček probíhá navlhčením a lisováním zrn pšenice ozimé, při zachování většiny hodnotných látek, jako jsou proteiny, sacharidy, nenasycené mastné kyseliny, minerální látky, vitaminy i vláknina. Vláknina příznivě ovlivňuje střevní peristaltiku, snižuje glykemický index potravin a je nezbytná pro růst a činnost střevních bakterií.

Bližší informace k barevné pšenici a výrobě vloček získáte u Dr. Trojana - ředitele Centra transferu technologií.

Vločky z barevné pšenice Vločky z barevné pšenice Barevné pšenice Barevné pšenice


NEJinovátor JIhomoravské kraje - 2016 - 3. ročník

V letošním roce se uskuteční již třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje, které se každoročně zúčastní okolo 200 malých a středních firem s významnými aktivitami v Jihomoravském kraji.

Přihlásit lze inovativní - výrobní firmy spolupracující s MENDELU.

Zahájení soutěže - 1. srpna 2016
Konec registrace firem - 31. srpna 2016
Hodnocení porotou, výběr nejlepších 50 firem - září 2016
Zpracování inovačních auditů září – listopad 2016
Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem - listopad 2016

http://nejinovator.cz/

Tisková zpráva ZDE

NEJinovátor2016


ZEMĚ Živitelka v Českých Budějovicích - Mendelova univerzita v Brně - AF i CTT MENDELU

Ve dnech 25. 8. - 30. 8. 2016 se uskuteční 43. ročník Země Živitelka v Českých Budějovicích, na kterém bude tak jako každý rok přítomna Mendelova univerzita v Brně se zástupci Agronomické fakulty a CTT.

Hlavní oblastí veletrhu je: Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.

Motto: "Budoucnost českého zemědělství a českého venkova"
Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR, AK ČR, ZS ČR a Potravinářskou komorou ČR.
Zajímavé akce:

  • Národní dožínky
  • Pavilon zemědělské techniky (pavilon Z)
  • Prezentace kvalitních českých potravin
  • 3. Angus show a 2. Limousine show (prezentace masného skotu a skvělé kulinářské zážitky)
  • Ovčácký den
  • Česká sekera 2016 (finále v hodu oboustrannou sekerou)
  • Expozice myslivosti, lovectví a rybářství
  • Soutěž Zlatý klas

DRUHÁ RADA pro KOMERCIALIZACI - tentokrát ve Křtinách

Druhá Rada pro komercializaci proběhla v pondělí 13. 6. 2016 na zámku ve Křinách.

Přítomni byli 4 členové Rady z komerční sféry, za MENDELU pan prorektor prof. Adam jako její předseda, paní kvestorka Ing. Lujza Oravcová a členové TAČR týmu za CTT, ředitel CTT a zároveň tajemník Rady pan Dr. Trojan.

Byly projednány změny v dílčích projektech, představeny další možnosti projektů pro TAČR GAma, dále zmíněny možnosti spolupráce komerční sféry s Mendelovou univerzitou. Další jednání Rady pro komercializaci bude 13. 9. 2016 v Lednici.

Zde budou představeni někteří původci a jejich projekty.


INOVAČNÍ VOUCHERY - I. VÝZVA - 1. 6. 2016 - 31. 5. 2017

Základní parametry jsou:

- vouchery jsou určeny pro nakup služeb u výzkumných organizací (např. MENDELU),

- vouchery jsou poskytovány v režimu DE MININIS,

- míra podpory je 75%, až 250.000,- Kč,

- možno podat až 3 projekty na jedno IČO

- doba realizace projektu je maximálně 1 rok

Více informací na webu poskytovatele ZDE nebo na pracovišti CTT MENDELU - Jan Přenosil, mobil: 777901075, email: prenosil@mendelu.cz


Výsledky vyhodnocení splnění/nesplnění podmínek veřejné soutěže TAČR EPSILON

2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
 

Seznam návrhů projektů, u kterých byly splněny podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel návrhů projektů) ZDE.

Seznam návrhů projektů nepřijatých do veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel návrhů projektů) ZDE.

Americká návštěva z LOUISIANY na MENDELU:

Ve dnech 13. 5. - 17. 5. 2016, navštívili MENDELU prof. John a Teresa Russin z univerzity v Louisianě USA. Strávili na naší univerzitě několik dnů.

Zúčastnili se mnoha setkání se zástupci univerzity i fakult. Bylo podepsáno Memorandum. Navštívili většinu míst, které patří Mendelově univerzitě.

Jednou z aktivit byla návštěva ŠLP Křitiny, Arboreta, Zámku a Kostela, kterou zajistilo CTT MENDELU. Hlavním iniciátorem tohoto odpoledne byl Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Prof. Russin působí jako prorektor pro strategické činnosti na Louisiana State University Agricultural Center, která je strategickým partnerem MENDELU v severoamerické oblastia probíhá s ní intenzivní spolupráce na mnoha úrovních,

v současnosti nejvíce také v rámci společných projektových žádostí. Jeho žena pracuje jako geolog v jedné americké společnosti v Louisianě.

Informace o podpisu Memoranda je zde.

ŠLP Křitny - lanovky Arboretum Kostel


Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva I

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví,

zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Ukončení příjmu žádostí je max. 31. 12. 2017, samotná realizace do 31. 12. 2020

Detailní informace získáte na webových stránkách CzechInvestu - odkaz zde

Základní informace zde.


PŘEDNÁŠKA pořádaná CTT MENDELU - 3. 5. 2016 (úterý) na téma:

"Autorská práva, průmyslové a užitné vzory v databázi ÚPV"

Po úspěšné minulé přednášce, Vám CTT MENDELU přináší možnost nového tématu:

Přednášet budou Mgr. Ing. Jan Přenosil, Ph.D. a Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Termín: úterý 3. 5. 2016 od 12:00 hodin (doba trvání cca. 1,5 hodiny)

Kde: ateliér T412

ZDARMA!!!

Přihlášky zasílejte s ohledem na omezenou kapacitu dodo 2. 5. 2016 včetně, na ctt@mendelu.cz

Pozvánka ke stažení ZDE.


PŘEDNÁŠKA pořádaná CTT MENDELU - 26. 4. 2016 (úterý) na téma:

"Průmyslová ochrana designu a technických řešení"

Centrum Transferu Technologií MENDELU a Ústav nábytku, designu a bydlení Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Vás srdečně zvou na přednášku s názvem:

„Průmyslová ochrana designu a technických řešení"

Přednášet budou Mgr. Ing. Jan Přenosil, Ph.D. a Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Termín: úterý 26. 4. 2016 od 9:00 hodin (doba trvání cca. 1,5 hodiny)

Kde: ateliér T412

ZDARMA!!!

Přihlášky zasílejte s ohledem na omezenou kapacitu do 25. 4. 2016 včetně, na ctt@mendelu.cz

Pozvánka ke stažení ZDE.


MENDELU a KAUFLAND

Na Mendelově univerzitě v Brně bylo podepsáno Memorandum o spolupráci se společností Kaufland.

Jedná se jak o spolupráci v rámci kariérního zařazení našich studentů navazujícího studia na pozicích středního managementu, tak i nabídky odborné praxe.

Další směr spolupráce je ve Společenské odpovědnosti (benefiční akce nebo projekty, které pomáhají druhým)

S bližší informací se obracejte na naše CTT MENDELU - Ing. Bohdana Šlégrová

Vaše dotazy zodpovíme MY i zástupci společnosti KAUFLAND na Kariérním dni naší univerzity dne 13. 4. 2016 (9-15) v budově Q.


TAČR Epsilon a podpora CTT MENDELU navrhovatelům k vyhlášené soutěži

PATENTOVÁ REŠERŠE - Jak na ni?

kontaktní osoba každého projektu připraví následující:
- Název technického řešení (rozsah: max. 2 věty),
- popis problému řešeného navrhovaným technickým řešením (rozsah: max. 5 vět)
- klíčová slova česky (rozsah: 5 – 12 slov),
- klíčová slova anglicky (rozsah: 5 – 12 slov),
- teritoriální vymezení rešerše (rozsah: dle potřeby) - tzn. které země a regiony jsou relevantní pro uvedenou oblast).

př.1: Sídlí tam špičkový výzkum v té oblasti,
př.2: prodávají se tam výrobky užívající obdobnou technologii, př.3: sídlí tam klíčoví výrobci v odvětví.

webový odkaz na patentové rešerše EPO: http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html


Kontaktní osobou za CTT bude Ing. Mgr. Jan Přenosil, Ph.D. manažer komercializace
Kontaktní spojení tel. +420 777 90 10 75


VELETR VVI (VĚDA VÝZKUM INOVACE) - 9. 3. - 11. 3. 2016 na brněnském výstavišti

Veletrhu VVI (Věda Výzkum Inovace), který se konal na brněnském výstavišti od 9. 3. do 11. 3. 2016 se účastnilo pracoviště CTT MENDELU jako zástupce univerzity a vědecko-výzkumné sféry.
Veletrh představil například: Jedlé řasy, speciální víno nebo firmu Merkur a mnoha dalšího.

https://www.facebook.com/CTT-Mendelu-Brno-729248017176346/?ref=aymt_homepage_panel

https://www.facebook.com/VVVI2015/


PRVNÍ RADA pro KOMERCIALIZACI na MENDELU

První Rada pro komercializaci proběhla v pondělí 29. 2. 2016 na Centru transferu technologii MENDELU.
Přítomno bylo 5 členů Rady z komerční sféry, pan rektor - prof. Havel, pan prorektor - prof. Adam jako její předseda, členové TAČR týmu za CTT, ředitel CTT a zároveň tajemník Rady pan Dr. Trojan.
Bylo vybráno 7 projektů a 3 projekty jako náhradní.
Jejich oficiální jména budou sdělena až po schválení TAČRu, ke konci měsíce března 2016.

https://www.facebook.com/CTT-Mendelu-Brno-729248017176346/?ref=aymt_homepage_panel


CTT podepsalo smlouvu o spolupráci s CBD Botanic / Medicinální konopí

Centrum transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně, podepsalo smlouvu o spolupráci se španělskou firmou CBD Botanic ve věci výzkumu medicinálního konopí s vyšším obsahem kanabinoidu CBD.

http://www.cbdbotanic.com/


TAČR GAMA - 1 výzva - Ukončena

V rámci první výzvy (s datem uzavření 29. 1. 2016) projektu MENDELU Proof-of-Concept financovaném v programu TAČR GAMA bylo přihlášeno 22 dílčích projektu.

Předpokládané jednání Rady pro komercializaci odpovědné za hodnocení projektu je 29. 2. 2016.


Středočeské inovační vouchery - pro poskytovatele znalostí z celé České republiky

Středočeské inovační vouchery jsou dotačním programem na podporu spolupráce podniků se sídlem či provozovnou ve Středočeském kraji s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí) z ČR, a

to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s akademickou institucí.

Veškeré informace k výzvě naleznete na internetových stránkách Středočeského inovačního centra: www.s-ic.cz/inovacni-vouchery.

Není nutností, aby si podnikatel ze středočeského kraje našel „svého“ poskytovatele znalostí, postup může být i obrácený. Třeba právě Vám je již znám podnikatel, který by využil Vaše služby.

Uzávěrka příjmu žádostí o podporu je 23. 2. 2016 ve 12.00


Centrum transferu technologií MENDELU vyhlásilo k 1. 1. 2016 první výzvu na podávání projektů Proof-of-concept (PoC) - TAČR GAMA

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.

Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Termín podání žádosti je do 29. 1. 2016.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.

Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zam