AKTUALITY

 

Děkujeme všem za EKOinovačním fórum, které se uskutečnilo 30. 11. 2017 - 1. 12. 2017 na Zámku ve Křtinách. 

 

Část pracovníků Kanceláře transferu technologií v rámci rozvoje vnitřních lidských zdrojů absolvovali první z několika plánovaných tuzemských...

Autorské právo v kartografii - přednáška na LDF - RNDR. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.

 

22. 11. 2017

Na přelomu listopadu a prosince (30. 11. - 1. 12. 2017) se ve Křtinách u Brna uskuteční EKOinovační fórum - udržitelné technologie pro budoucnost, které si klade za cíl akcelerovat nástup moderních řešení do každodenního života.


14. 11. 2017

CTT MENDELU svým projektem TAČR GAMA podpořilo výzkum a vývoj speciálního měřicího zařízení aplikovatelného pro udržitelné zemědělství, zejména do oblasti biologie rostlin.


11. 9. 2017

Zaškolovák na vranovské přehradě hostil jako tradičně pracovníky CTT MENDELU, kteří představili novým studentům své zaměření a možnosti spolupráce.


28. 8. 2017

Mendelova univerzita v Brně spolu s ředitelem CTT MENDELU Dr. Trojanem, panem prorektorem Darkwahem a dalšími se zúčastnila tradičního mezinárodního agrosalónu.


1. 7. 2017

Nový chléb je jedním z produktů aplikovaného výzkumu Mendelovy univerzity. "Šlechtitelé dodali přidanou hodnotu v podobě vyššího obsahu vitamínů, minerálů a antokyanů, které přispívají k lepšímu zdraví člověka," uvedl za výzkumný tým Tomáš Vyhnánek z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty.


1. 6. 2017

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Vyhlášení výzvy 1. 6. 2017 / Ukončneí sběru přihlášek 31. 8. 2017


1. 6. 2017

Do 3. výzvy, která byla vyhlášena v červnu 2017 se přihlásilo 17 žadatelů o finanční podporu.

Rada pro komercializaci na svém zasedání vybrala k podpoře 8 projektů.


Příspěvky - starší