Důležité odkazy

Tiskové zprávy

 

2017

 

15. 1. 2017 MENDELU a spolupráce s firmou BMT Medical Technology s.r.o.

Na sklonku roku 2016 se podařilo rozjet velmi zajímavou a dlouhodobou spolupráci se společností BMT Brno. 

Firma BMT naší univerzitě zapůjčila pro testování přístroj CLIMACELL 707 evo.
Jedná se tzv. růstové komory pro pěstování zelených rostlin s barevným LED řízeným osvětlením.

MENDELU bude moci vyzkoušet pěstování rostlin v jiném prostředí a společnost BMT získá kvalifikovaný, dlouhodobý výstup se závěrečnou zprávou.
Stejné zařízení bylo v roce 2016 instalováno v Itálii a Číně.


2016

29. 11. 2016 TAČR GAMA - Vyhlášení podpořených projektů v 2. výzvě!

Rada pro komercializaci na svém zasedání vybrala pro podpoření v 2. výzvě TAČR tyto projekty:

Automatizované testování analytických elektrod v kapalném vzorku. (RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.)

Komerční využití nanoabsorbentů mykotoxinů ve výživě zvířat. (Ing. Iva Čáslavová)

SmartSteering – systém řízení komunálních vozidel. (Ing. Marek Žák, Ph.D.)

Technologie zpracování extraktu z hroznových semen jako doplněk stravy v péči pro dlouhý a kvalitní život.      (doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.)

Využití zinkových nanočástic pro ochranu rostlin před světelným stresem. (Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.)


28. 11. 2016 CTT MENDELU na akci NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016!

V pátek 25. 11. 2016 se v Zetor Gallery konalo vyhlášení nejúspěšnějších firem našeho kraje.

Cílem soutěže není hledat firmu, která vytvořila nejlepší inovativní produkt či službu, ale najít organizaci s nejlepším řízením inovací.

Hodnocen je tedy proces, jakým společnosti k inovacím přistupují.

1. místo si odnesla Strojírna Oslavany,

2. místo MSR Engines s.r.o.,

3. místo Enbra, a.s.
Mendelovu univerzitu v Brně zde reprezentovalo Centrum transferu technologií a to se školním vínem, klobásami, rohlíky a vločkami z barevné pšenice.
 

Všechny produkty sklidily velký zájem přítomných hostů.    

http://www.zetorgallery.cz/

http://nejinovator.cz/


21. 10. 2016 Lesní lanovka ŠLP Masarykův les a JIC Brno ve Křtinách

V říjnu proběhlo první významné setkání vedení JIC BRNO se zástupci CTT MENDELU, panem děkanem LDF doc. Klvačem a vedoucím střediska Ing. Veselým.

Byli představeny lesní lanovky, vedena diskuze o jejich možné podpoře (obchodní, propagační, ale i znalostní)  a další možné spolupráce od JIC BRNO směrem k univerzitě samotné.

JIC BRNO bylo založeno v roce 2003 a to jako Sdružení. Je důležité zmínit, že členy sdružení jsou brněnské vysoké školy včetně MENDELU a také kraj a město Brno.

Bližší info ZDE


31. 10. 2016 - Cena profesora HALABALY

Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol

v České a Slovenské republice, nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru.

V letošním roce proběhne již 12. ročník mezinárodní soutěže studentských prací „Cena profesora Jindřicha Halabaly“.

Tato soutěž vznikla při příležitosti 100 letého výročí narození prof. Jindřicha Halabaly.

12. ročník soutěže proběhne dle jejího statutu v Brně a uskuteční se v Místodržitelském paláci v Brně
od 9. 11. 2016 do 28. 11. 2016

Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně a Klastr českých nábytkářů.


23. 8. 2016 - CTT na Zemi Živitelce 2016

Ve dnech 25. 8. 2016 - 30. 8. 2016 se již tradičně konal Agroveletrh v Českých Budějovicích - Země Živitelka.

CTT MENDELU na něm spolu s MENDELU zástupci bylo přítomno na stánku v pavilonu R.

Posláním zástupců pracoviště byly schůzky se stávajícími i novými možnými partnery pro univerzitu a akademické pracovníky.

Novinky na https://www.facebook.com


25. 8. 2016 - NOVINKA - VLOČKY z BAREVNÉ PŠENICE na ZEMI ŽIVITELCE v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Vločky z barevné pšenice PS Karkulka a MENDELU na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích - 25. 8. - 30. 8. 2016

V srpnu 2016 se podařilo uskutečnit plán a z barevné pšenice byly vyrobeny vločky.
Výroba vloček probíhá navlhčením a lisováním zrn pšenice ozimé, při zachování většiny hodnotných látek, jako jsou proteiny, sacharidy, nenasycené mastné kyseliny, minerální látky, vitaminy i vláknina. Vláknina příznivě ovlivňuje střevní peristaltiku, snižuje glykemický index potravin a je nezbytná pro růst a činnost střevních bakterií.

Bližší informace k barevné pšenici a výrobě vloček získáte u Dr. Trojana - ředitele Centra transferu technologií.

Novinky na https://www.facebook.com


23. 8. 2016 - NEJinovátor JIhomoravské kraje - 2016 - 3. ročník

V letošním roce se uskuteční již třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje, které se každoročně zúčastní okolo 200 malých a středních firem s významnými aktivitami v Jihomoravském kraji.

Přihlásit lze inovativní - výrobní firmy spolupracující s MENDELU.

Zahájení soutěže - 1. srpna 2016, Konec registrace firem - 31. srpna 2016
Hodnocení porotou, výběr nejlepších 50 firem - září 2016, Zpracování inovačních auditů září – listopad 2016
Vyhlášení výsledků soutěže, ocenění firem - listopad 2016

Info ZDE


3. 8. 2016 - Země Živitelka v Českých Budějovicích

Země živitelka 2016 v Českých Budějovicích ve dnech 25. 8. 2016 - 30. 8. 2016

Mezinárodní agrosalon Země živitelka je jednou z největších výstav v České republice zaměřených na tradiční zemědělské obory mezi něž patří rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství.

CTT na této významné akci spolu s MENDELU nebude chybět.

http://www.vcb.cz/kalendar/442-zeme-zivitelka


 13. 6. 2016 - Druhé jednání Rady pro komercializaci - Zámek Křtiny

Druhá Rada pro komercializaci proběhla v pondělí 13. 6. 2016 na zámku ve Křinách.
Přítomni byli 4 členové Rady z komerční sféry, za MENDELU pak pan prorektor prof. Adam jako její předseda, paní kvestorka Ing. Lujza Oravcová a členové TAČR týmu za CTT, ředitel CTT a zároveň tajemník Rady pan Dr. Trojan.
Byly projednány změny v dílčích projektech, představeny další možnosti projektů pro TAČR GAma, dále zmíněny možnosti spolupráce komerční sféry s Mendelovou univerzitou.

Další jednání Rady pro komercializaci bude 13. 9. 2016 v Lednici. Zde budou představeni někteří původci a jejich projekty. 

 


 

8. 6. 2016 - CTT na polním dnu v Žabčicích - MendelAgro

Ve středu 8. 6. 2016 se konal polní den MendelAgro 2016 v Žabčicích.

Jedná se o přehlídku polních pokusů na Polní pokusné stanici MENDELU za účasti akademických pracovníků z oblasti rostlinné produkce se zástupci firem a odborné veřejnosti.

Za CTT MENDELU se účastnil sám pan ředitel MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.

 


16. 5. 2016 - Americká návštěva z LOUISIANY a CTT 

Ve dnech 13. 5. - 17. 5. 2016, navštívili MENDELU prof. John a Teresa Russin z univerzity v Louisianě USA. Strávili na naší univerzitě několik dnů.

Zúčastnili se mnoha setkání se zástupci univerzity i fakult. Bylo podepsáno Memorandum. Navštívili většinu míst, které patří Mendelově univerzitě.

Jednou z aktivit byla návštěva ŠLP Křitiny, Arboreta, Zámku a Kostela, kterou zajistilo CTT MENDELU. Hlavním iniciátorem tohoto odpoledne byl Ing. Milan Šimek, Ph.D.

Prof. Russin působí jako prorektor pro strategické činnosti na Louisiana State University Agricultural Center, která je strategickým partnerem MENDELU v severoamerické oblasti a probíhá s ní intenzivní spolupráce na mnoha úrovních,
v současnosti nejvíce také v rámci společných projektových žádostí. Jeho žena Teresa pracuje jako geolog v jedné americké společnosti v Louisianě.

  


31. 3. 2016 - MENDELU a KAUFLAND

Na Mendelově univerzitě v Brně bylo podepsáno Memorandum o spolupráci se společností Kaufland.

Jedná se jak o spolupráci v rámci kariérního zařazení našich studentů navazujícího studia na pozicích středního managementu, tak i nabídky odborné praxe.

Další směr spolupráce je ve Společenské odpovědnosti (benefiční akce nebo projekty, které pomáhají druhým)

S bližší informací se obracejte na naše CTT MENDELU - Ing. Bohdana Šlégrová

Vaše dotazy zodpovíme MY i zástupci společnosti KAUFLAND na Kariérním dni naší univerzity dne 13. 4. 2016 (9-15) v budově Q.

http://mendelu.cz/27447n-karierni-den-mendelu-2016

 Kaufland    Kaufland  


21. 3. 2016 - KONFERENCE KONOPÍ A VĚDA - 18. 4. 2016 v budově Q02 

(CANNABIS & SCIENCE - Conference on Medicinal Cannabis / Mendel University in Brno - 18th April 2016)

KONFERENCE - KONOPÍ A VĚDA, se bude konat na Mendelově univerzitě v Brně v pondělí 18. 4. 2016

v době od 9:00 do 16:00 v Q02.

Všichni, které zajímají současné poznatky o jedné z nejstarších kulturních rostlin světa jsou zváni.

V rámci konference budou přednášet domácí a zahraniční odborníci na produkci a využití medicinálního konopí.

Budou představeny zkušenosti za „rok“ využití medicinálního konopí v ČR.

Tisková konference s hlavními přednášejícími, se uskuteční 18. dubna 2016 v 8.30 hod na budově Q, posluchárna Q110.

 

English:

Conference – Cannabis and Science II, will be held at Mendel University in Brno, Monday 18th of April 2016

Topic- Last knowledge about the plant which is one of the oldest human-used on the World.

Invited speakers are scientists, officers and human doctors from Czech Republic and also from abroad.

There will be presented “experience” after one year use of medical cannabis in Czech Republic.¨

Press conference with all speakers will be held before the main conference 18th April 2016 8:30 in building Q, lecture room Q 110.

 

Konopí a věda        Konopí a věda EN

 


14. 3. 2016 - Veletrh VVI (Věda Výzkum Inovace)

Veletrhu VVI (Věda Výzkum Inovace), který se konal na brněnském výstavišti od 9. 3. do 11. 3. 2016 se účastnilo pracoviště CTT MENDELU jako zástupce univerzity a vědecko-výzkumné sféry.
Veletrh představil například: Jedlé řasy, speciální víno nebo firmu Merkur.

http://brnensky.denik.cz/galerie/vystaviste-obsadili-vedci-predstavi-jedle-rasy-i-stavebnici-merkur.html?mm=6793209

 

 


1. 3. 2016 - První Rada pro komercializaci na Mendelově univerzitě v Brně

První Rada pro komercializaci proběhla v pondělí 29. 2. 2016 na Centru transferu technologii MENDELU.
Přítomno bylo 5 členů Rady z komerční sféry, pan rektor - prof. Havel, pan prorektor - prof. Adam jako její předseda, členové TAČR týmu za CTT, ředitel CTT a zároveň tajemník Rady pan Dr. Trojan.
Bylo vybráno 7 projektů a 3 projekty jako náhradní.
Jejich oficiální jména budou sdělena až po schválení TAČRu, ke konci měsíce března 2016.

https://www.facebook.com/CTT-Mendelu-Brno-729248017176346/?ref=aymt_homepage_panel

Rada pro komercializaci


24. 2. 2016 - CTT podepsalo smlouvu o spolupráci s CBD Botanic / Medicinální konopí

Centrum transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně, podepsalo smlouvu o spolupráci se španělskou firmou CBD Botanic ve věci výzkumu medicinálního konopí s vyšším obsahem kanabinoidu CBD.

http://www.cbdbotanic.com/

Dr. Trojan CTT a Mr. Aleix z CBD Botanic Španělsko


5. 2. 2016 - TAČR GAMA - 1 výzva (ukončena)

V rámci první výzvy (s datem uzavření 29. 1. 2016) projektu MENDELU Proof-of-Concept financovaném v programu TAČR GAMA bylo přihlášeno 22 dílčích projektů.

Předpokládané jednání Rady pro komercializaci odpovědné za hodnocení projektu je 29. 2. 2016.


7. 1. 2016 – Středočeské inovační vouchery - pro poskytovatele znalostí z celé České republiky

Středočeské inovační vouchery jsou dotačním programem na podporu spolupráce podniků se sídlem či provozovnou ve Středočeském kraji s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli znalostí) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí

jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s akademickou institucí.

Veškeré informace k výzvě naleznete na internetových stránkách Středočeského inovačního centra: www.s-ic.cz/inovacni-vouchery.

Není nutností, aby si podnikatel ze středočeského kraje našel „svého“ poskytovatele znalostí, postup může být i obrácený. Třeba právě Vám je již znám podnikatel, který by využil Vaše služby.

Uzávěrka příjmu žádostí o podporu je 23. 2. 2016 ve 12.00


2015

18. 12. 2015 – Centrum transferu technologií vyhlásilo k 1. 1. 2016 první výzvu na podání projektů Proof-of-concept (PoC)

Brno - Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Termín podání žádosti je do 29. 1. 2016.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

VÍCE ZDE


25. 11. 2015 – NEJinovátor Jihomoravského kraje - Vyhlášení prestižní soutěže

Brno – Ve středu 25. 11. 2015, proběhlo vyhlášení vítěze NEJinovátor Jihomoravského kraje. Soutěž o firmu s nejlepším inovačním řešením. Slavnostní vyhlášení se konalo v Centru AdMaS, v budově Fakulty stavební VUT. Vítězem se stala společnost Flowmon Networks, a.s. (zabývající se správou počítačových sítí a jejich zabezpečením proti pokročilým kybernetickým hrozbám). Centrum transferu technologií za Mendelovu univerzitu zastupoval pan ředitel MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. a pan Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.

VÍCE ZDE


17. 8. 2015 – Mendelova univerzita v Brně otevírá první výzkumné centrum pro studium dřeva v České republice. Špičkové laboratoře pomohou vědcům, studentům i firmám

Brno – Centrem špičkového výzkumu v oblasti dřeva se stává Brno. První výzkumné pracoviště v České republice v tomto oboru otevírá v těchto dnech Mendelova univerzita v Útěchově v prostorách vědecko-technického parku. Projekt s názvem Mendelu Research Infrastructure za více než 51 milionů korun se chce stát základnou pro výzkum v oboru lesnictví a dřevařství pro celou střední Evropu.

VÍCE ZDE


17. 8. 2015 – Výsledky letu sondy: Bakterie vystavené UV záření ze stratosféry rostou rychleji a mění se u nich metabolismus, zjistili vědci z Mendelovy univerzity v Brně

Brno – Stratosférické UV záření má na růst bakterií a jejich životaschopnost významný vliv. To je jeden z výsledků letu sondy, kterou vloni v říjnu vypustili do výšky téměř 40 kilometrů výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity. Sonda vyvinutá brněnskými vědci s sebou z letiště ve Spišské Nové Vsi vynesla do stratosféry kyvety obsahující živé kultury.

VÍCE ZDE


 2. 7. 2015 - Centrum transferu technologií MENDELU pomáhá výzkumníkům i firmám

Na konci letošního června byl úspěšně zakončen tříletý projekt Centrum transferu technologií MENDELU. Díky projektu financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) se podařilo vybudovat specializované pracoviště nabízející služby jak vědcům a výzkumníkům MENDELU a dalším vědecko-výzkumným organizacím, tak firmám.

VÍCE ZDE


 23. 6. 2015 - Vědecký tým Mendelovy univerzity v Brně vyvíjí nový diagnostický text. Ebolu rozpozná do půl hodiny.

Do boje proti epidemii eboly se zapojují i čeští vědci. Nový test, který umožní diagnostikovat virus do třiceti minut přímo v terénu, nyní vyvíjí Mendelova univerzita v Brně s partnery z Německa a Itálie. Společné konsorcium s názvem FILODIAG se stalo jedním z osmi výzkumných týmů, které na zadání Evropské komise pracují na vývoji rychlých diagnostických testů a vakcín. Funkční metoda pro aplikovatelný test by měla být k dispozici do tří měsíců.

VÍCE ZDE

Fotodokumentace ke stažení po kliknutí na obrázek.


11. 6. 2015 - Levnější a s delší životností. Výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně vyvinuli metodu, která pomůže při stavbě cest.

Přes 120 tisíc kilometrů, tedy více než 65 procent dopravní sítě České republiky, tvoří tzv. nízkokapacitní komunikace. Lesní cesty, cyklostezky, místní obslužné cesty v obcích a městech nebo turistické stezky však nejsou často ani po krátkém používání v dobrém technickém stavu. Na rozdíl od silnic vyšších tříd totiž nepodléhají závazným pravidlům, jak je projektovat a stavět. Přitom správně navržená cesta má životnost přes 20 let.

Vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s odborníky z praxe teď přišli s novou metodou a softwarem, který projektantům pomůže vyhodnotit nejvhodnější technologie a materiál pro návrh a stavbu cest. Tím se prodlouží jejich životnost a hlavně ušetří – až 230 tisíc korun za kilometr cesty.

VÍCE ZDE

Fotodokumentace ke stažení po kliknutí na obrázek.


11. 6. 2015 - Měří spotřebu vozidel i efektivitu práce: Výzkumníci z Mendelovy univerzity představili na dnešním Polním dni nový monitorovací systém. Dokáže snížit náklady o 20 – 30 procent

Brno, Žabčice 11. 6. 2015 – Určit přesnou polohu traktoru, zatížení motoru nebo i to, jak jde řidičům jejich práce, má pomoci nový monitorovací systém, který vyvíjí výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně. Novinka v monitorovacích systémech tak může zemědělským a stavebním firmám zvýšit efektivitu zaměstnanců, zmenšit spotřebu paliva a snížit provozní náklady o 20 – 30 procent. Jak systém funguje, se mohli na simulátoru přesvědčit návštěvníci Polního dne univerzity, který se dnes konal na pozemcích univerzity v Žabčicích. 

VÍCE ZDE

       


7. 4. 2015 - Znovín Znojmo a Mendelova univerzita v Brně spolupracovali na výzkumu, vývoji a výrobě zelených a tropických Sauvignonů

Znovín Znojmo, a.s., výrobce tradičních odrůdových vín a stálice moravského vinařství a Mendelova univerzita v Brně, prostřednictvím Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty v Lednici spolupracovaly uplynulé dva roky na projektu nazvaném „Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti“. Cílem tohoto projektu bylo navrhnout komplexní agrotechnický postup, který umožní získat hrozny v optimální kvalitě pro získání „zeleného“ a „tropického“ typu vín z odrůdy Sauvignon blanc.

Výsledkem výzkumu ve vinicích byl návrh vinohradnické technologie pro produkci hroznů pro výrobu „tropického“ typu a „zeleného“ typu vína odrůdy Sauvignon. Celý článek ...


2014

10. 12. 2014 - Brněnští vědci zkoumají látku sarkosin. Výsledkem výzkumu je test, který dokáže u mužů rychle, jednoduše a bez bolesti odhalit rakovinu prostaty 

Je nejčastějším typem zhoubného nádorového onemocnění českých mužů a nemocných každoročně o dvě až tři procenta přibývá. Odhalit karcinom prostaty přitom není až tak jednoduché. Vyšetření probíhá vždy u lékaře a pro pacienta je stanovení diagnózy nepříjemné a často bolestivé. Spolehlivé výsledky odhalí až rozbor odebrané tkáně z prostaty. Vědci z Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně čtyři roky zkoumali látku zvanou sarkosin. Výsledkem jejich výzkumu je test podobný těhotenskému. Má upozornit muže na nežádoucí změny jejich prostaty a včasnou návštěvu lékaře. Může tak pomoci včas odhalit především agresivní formy rakoviny.

VÍCE ZDE

      

 Video - Události ČT


12. 10. 2014 - Brněnští a slovenští vědci dnes vypustili sondu do stratosféry: letěla 2:50 hod., dosáhla výšky téměř 35 km a potvrdila účinnost unikátního biosenzoru

Dnes v 7.30 hodin středoevropského letního času byla vypuštěna z letiště ze Spišské Nové Vsi stratosférická sonda, která měla za cíl otestovat účinnost unikátních biosenzorů při zkoumání účinku kosmického záření na lidské DNA.

 Autoři experimentu (zleva) Ondrej Závodský a Jan Zítka Spuštění systému sondy těsně před startem

VÍCE ZDE


2013

5. 12. 2013 - Vědci z Mendelovy univerzity v Brně objevili unikátní vlastnosti nových nanočástic selenu jako účinné alternativy antibiotik

Jsou malé jako jedna miliardtina metru, selenové nanočástice však dokáží rychle ničit bakterie. Poradí si i s nebezpečným zlatým stafylokokem a působí i tam, kde už běžná antibiotika nezabírají.  Vědci z Mendelovy univerzity v Brně tímto objevem učinili další krok ve výzkumu nových látek účinných proti rezistentním bakteriím. 

VÍCE ZDE


25. 9. 2013 - Nový výzkum Mendelovy univerzity v Brně umožní vinařům zkvalitnit výrobu vína

Řada menších i středních vinařů často váhá, zda investovat do laboratorních rozborů, nebo jen doufat, že má réva dostatek výživy a obsahuje správné množství dusíku. Přitom právě jeho obsah může významně ovlivnit výslednou kvalitu vína. Od letošního podzimu mají vinaři i třetí možnost – vynaložit ročně 390 korun a testovat si sami doma či v provozovně nejen obsah asimilovatelného dusíku, ale i dalších látek důležitých pro kvalitu vína – titrovatelných kyselin. Vinaři tak mohou ušetřit i několik tisíc korun ročně.

VÍCE ZDE


27. 6. 2013 - Objev brněnských vědců umožní rychle diagnostikovat chřipku

Rychlý a levný způsob, jak diagnostikovat chřipku, objevili vědci z Mendelovy univerzity v Brně a CEITECu VUT. K testu použili filtrační papír s kvantovými tečkami -- tedy uměle vyrobenými nanočásticemi. Nový objev by mohl sloužit lékařům a nemocným k rychlému rozpoznání virů chřipky už v příštím roce. Zásadní význam pak bude mít při epidemiích nebezpečných virů, jako jsou mexická či ptačí chřipka. Centrum transferu technologií MENDELU v současné době hledá partnera pro uvedení testu na trh.

VÍCE ZDE


7. 6. 2013 - Brněnští vědci dali armádní technologii nový rozměr

Unikátní robot Orpheus, který vznikl pro potřeby armády, může nově sloužit také mírovým účelům. Díky nové technologii, vyvinuté vědci zapojenými do projektu CEITEC, umí detekovat přítomnost těžkých kovů v životním prostředí. Tato informace může sloužit nejen pro určení míry kontaminace zamořeného prostředí, ale i při průzkumných vrtech prováděných v rámci plánování nové těžby nerostného bohatství, případně při katastrofách. 

Nové schopnosti robota oficiálně poprvé představili brněnští výzkumníci u příležitosti Světového dne životního prostředí v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Vědci z Ústavu chemie a biochemie také otevřeli svá pracoviště a laboratoře pro veřejnost.

VÍCE ZDE


31. 1. 2013 - Vědci Mendelovy univerzity v Brně učinili významný objev v léčbě rakoviny

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně našli způsob, jak transportovat léky do nádorem postižené buňky, aniž by toxické sloučeniny zasáhly zdravé orgány. A to pomocí nanotransportéru léčiv. Právě značná toxicita chemoterapie v současné době neumožňuje aplikaci dostatečně vysokých dávek cytostatik potřebných ke zničení nádorových buněk. Za vším stojí objev proteinu apoferitinu, který dokáže ve své dutině vázat molekuly léčiv a cíleně tak dopravit lék k postižené tkáni. Tento objev zařadil tým Ústavu chemie a biochemie mezi excelentní vědecká pracoviště ve výzkumu cíleného transportu nanočástic v nanomedicíně. V léčbě nádorových onemocnění má výzkum vědců Mendelovy univerzity v Brně celosvětový význam.

VÍCE ZDE


2012

19. 12. 2012 - Mendelova univerzita v Brně pomůže firmám při ověření příznivého vlivu potravinářských výrobků na lidské zdraví

V polovině prosince vstoupilo v účinnost nařízení Evropské komise, jehož součástí je seznam schválených zdravotních tvrzení o příznivém vlivu výrobku na zdraví a vývoj člověka. Nařízení se dotklo řady výrobců potravin, nápojů a doplňků stravy. K tomu, aby firmy mohly na svých výrobcích uvádět údaje o jejich příznivém vlivu na lidský organismus, musí být toto tvrzení vědecky ověřeno a schváleno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) má zkušenosti s ověřovacími studiemi na zdravotní účinky látek obsažených v potravinách, a je tedy připravena firmám pomoci při řešení této situace.

VÍCE ZDE


16. 7. 2012 - Brněnští vědci pracují na nové odrůdě zdraví prospěšné pšenice s modrými zrny

Vědci Mendelovy univerzity v Brně společně s několika partnery z firemní sféry realizují výzkum nové odrůdy pšenice s modrými zrny obsahující silné antioxidanty a další tělu prospěšné látky. Právě přítomnost přírodních antioxidantů způsobuje modře a purpurově zbarvená zrna. Těchto výsledků vědci dosahují i bez nutnosti využití genetické modifikace.

VÍCE ZDE


1. 7. 2012 - Mendelova univerzita v Brně rozběhla vlastní Centrum transferu technologií

Mendelova univerzita v Brně dne 1. července 2012 spustila činnost Centra transferu technologií (CTT MENDELU). Jde o specializované celoškolské pracoviště, které se bude starat o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň bude pro všechny fakulty zabezpečovat profesionální obchodní a partnerskou komunikaci s představiteli průmyslu. Cílem CTT MENDELU je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity.

VÍCE ZDE