Hledáme
stážisty

Kontaktujte CTT MENDELU

Více informací zde

Informace pro zaměstnance


Zde najdete informace týkající se:

 • Akademického business clubu, jeho setkání a přednášených témat,
 • aktuálních pobídek pro zaměstnance (inovační vouchery, nabídka vytvoření produktových listů či prezentace vědeckých týmů,
 • služeb spojených s udržováním a prodlužováním poplatků (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory),
 • vykázání výsledků smluvního výzkumu do RIV,
 • obecného průvodce ochranou duševního vlastnictví,
 • předpisů, metodik a formulářů.

Změny v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

Dne 1. 7. 2014 vstoupil v platnost nový Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který nahradil stávající Rámec z roku 2006 (2006/C 323/01). Tento Rámec stanovuje kritéria, na základě nichž Evropská komise posuzuje slučitelnost státní podpory s vnitřním trhem. Nový Rámec se použije při posuzování slučitelnosti všech podpor, které bude muset Komise posuzovat po 1. 7. 2014. (Více se dočtete ZDE.) Více...

Nejvýznamnější změny se týkají:

 • Rozšíření definice výzkumné organizace tak, aby zahrnovala i organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Zjednodušení hodnocení situací, zda se jedná či nejedná o veřejnou podporu u smluvního výzkumu
 • Upřesnění výkladu financování hospodářských a nehospodářských činností
 • Zavedení konceptu tzv. vedlejších hospodářských aktivit

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)


 • Školní dílo - postup udělení souhlasu univerzity s uzavřením licenční smlouvy student x firma - více ZDE.
 • CTT MENDELU nabízí workshopy a semináře. Pro zájemce jsou připravena setkání nad problematikou týkající se např. ochrany duševního vlastnictví, licencování, smluvního výzkumu, školních děl aj. - více ZDE.
 • Smluvní výzkum - Jak ho administrovat, jaké dokumenty a výstupy, termíny: Prosím kontaktujte CTT MENDELU - Ing. Bohdana Šlégrová
 • Směrnice bude zveřejněna v září 2016 - práce v systému OBD - resp. GaP, termíny a postupy v rámci celé univerzity.