MENDELU nabízí


Mendelova univerzita v Brně nabízí zájemcům z komerční sféry řadu služeb a různé formy a úrovně spolupráce. 

V případě zájmu nás určitě kontaktujte na ctt@mendelu.cz