Centrum transferu technologií MENDELU


CTT MENDELU je specializované celoškolské pracoviště, které se stará o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň zabezpečuje profesionální obchodní a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu.

Cílem centra je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity. Zároveň chceme podpořit navazování nových strategických partnerství ve výzkumu a vývoji.

Transfer technologií - příležitost i nezbytnost pro české univerzity (brožura ke stažení ZDE).