TAČR GAMA - Vyhlášení podpořených projektů ve 3. výzvě! TG02010074

1. 6. 2017 -

Do 3. výzvy, která byla vyhlášena v červnu 2017 se přihlásilo 17 žadatelů o finanční podporu.

Rada pro komercializaci na svém zasedání vybrala k podpoře 8 projektů.

Výroba a využití nanočástic oxidů kovů pro moření a UV stabilizaci dřeva (Ing. Petr Pařil, Ph.D.)

Skladba průsvitného materiálu s využitím odpadů (Ing. et Ing. Tomáš Pipiška)

PARKISS - revoluční hodnocení kvality potravin (Ing. Petr Dostál, Ph.D.)

Mechanický lanovkový vozík DOL nové řešení v brzdění lana (Ing. Přemek Veselý, Ph.D.)

Zařízení pro simultánní elektrochemické analýzy vzorků s využitím SPE (Ing. Jiří Kudr, Ph.D.)

Kolagenový preparát na ochranu rostlin proti okusu zvěří (Ing. Marie Grulichová)

Krmné směsi s podílem purpurové pšenice (Bc. Ing. Ondřej Šťastník)

DNA markery hybridizace mrkve (doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.)

Důležité odkazy