CHLÉB KARKULKA - Pšenice PS Karkulka

1. 7. 2017 -

Nový chléb z barevné pšenice PS Karkulka.

Antokyany mají antioxidační účinky. "Konzumací pečiva do sebe člověk přirozenou cestou dostává látky, které vyvazují volné radikály, jež se během života v organismu tvoří a mohou způsobovat zánětlivá onemocnění."

„Pšenice má mnoho variant a existuje celá řada přirozených barevných variant. Díky pokusům bylo zjištěno, že křížením vzniklé červeně zabarvené kultivary (nejedná se o GMO, ale o výsledek standartního křížení) mají vyšší obsah antioxidantů. Antioxidanty snižují oxidační procesy a tím jsou prospěšné nejen lidem, ale i zvířatům. Momentálně zkoumáme zařazení pšenice PS Karkulka do krmných směsí pro zvířata, zkoušíme i využití při vaření piva a hledáme další možnosti využití,“ uvedl za výzkumný tým doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (AF MENDELU).

Pšenice i chléb pochází z Jižní Moravy a jedná se tak o regionální potravinu. „Chleba Karkulka a můžou lidé koupit ve všech prodejnách k.p. nebo v síti prodejen Brněnka a COOP. Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně přinesla Karlově pekárně jiný pohled na nové odrůdy pšenice a dále bude usilovat o rozšíření spolupráce i nabídky produktů, kromě chleba i bulky. Karlova pekárna je tradiční rodinná firma z jižní Moravy a snažíme se tvořit lokální produkty.

Pšenice i chléb pochází z jižní Moravy a jde tedy o regionální potravinu. "Červený" chleba nebude ani drahý. Za bochníček o hmotnosti 350 kilogramů zaplatíte 29 korun.

Chleba Karkulka mohou ochutnat návštěvníci festivalu Mendel Knows v sobotu 22. 7. 2017 na stánku Mendelovy univerzity v Brně.

 

http://mendelu.cz/28952n-cerveny-chleb-karkulka

 

 

 

 

Důležité odkazy