CTT MENDELU vyhlásilo III. výzvu projektu Proof-of-Concept! TAČR GAMA

1. 6. 2017 -

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Vyhlášení výzvy 1. 6. 2017 / Ukončneí sběru přihlášek 31. 8. 2017

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

1. Vyhodnocení předložených projektů – září 2017

2. Zasedání rady pro komercializaci - 26. 9. 2017

3. Zahájení řešení vítězných projektů – leden 2018

Podrobnější informace k projektu, jak správně vyplnit žádost, rozpočet a jaké doklady jsou potřebné připravit – individuální termín a čas předem s Dr. Přenosilem, Dr. Joklovou Kaňovou.

POZOR: Formulář pro UPV - Rešerši vyplnit a co nejdříve předat na CTT MENDELU, které administraci zařídí. POZOR - jednání na UP může trvat až 30 dnů!!!

V případě jakýchkoliv dotazů, upřesnění, ale i konzultací mimo termíny seminářů kontaktujte CTT

Dr. Přenosil - prenosil@gmail.com, Dr. Joklová Kaňová- jana.kanova@mendelu.cz oba kl. 5192-3.

Formuláře a podrobnosti v sekci TAČR GAMA. (TAČR GAMA TG02010074)

Důležité odkazy