Členská schůze Transfera.cz

19. 2. 2018 -

Členská schůze Transfera.cz se konala 2. 2. 2018 v prostorách Technologické agentury ČR za účasti zástupců transferových center ČR.

Dne 2.2.2018 se uskutečnila členská schůze Transfera.cz, kde byla projednána se všemi členy zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2017. Zároveň byl projednán plán činnosti na rok 2018.

Samotného setkání se zúčastnili tři členové předsednictva Technologické agentury ČR vč. předsedy TAČR dr. Petra Očka.

http://www.transfera.cz/

Důležité odkazy