Důležité odkazy

TAČR GAMA - IV. výzva

1. 3. 2018 -

Dne 1. 3. 2018 vyhlásilo CTT MENDELU IV. výzvu projektu Proof-of-Concept!

Dne 1. 3. 2018 vyhlásilo CTT MENDELU  IV. výzvu projektu Proof-of-Concept! (TAČR GAMA TG02010074)

Vyhlášení výzvy 1. 3. 2018/Ukončení sběru přihlášek 30. 4. 2018

 

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál
a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořeny mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány
z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí
200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.

Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu
v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

1. Vyhodnocení předložených projektů – květen 2018

2. Zasedání rady pro komercializaci - 5. 6. 2018

3. Zahájení řešení vítězných projektů – červenec/srpen 2018

Podrobnější informace k projektu, jak správně vyplnit žádost, rozpočet či jaké doklady jsou potřebné připravit, si domluvte předem s Dr. Přenosilem nebo Dr. Joklovou Kaňovou.

Sledujte - web, fb - CTT MENDELU

Sledujte - TV kanál i DS - MENDELU

POZOR: Formulář pro ÚPV – „Rešerši“ je nutné vyplnit co nejdříve a předat na CTT MENDELU, které administraci zařídí.

POZOR - jednání na ÚPV může trvat až 30 dnů!!!

V případě jakýchkoliv dotazů, upřesnění, ale i konzultací mimo termíny seminářů kontaktujte CTT a to dr. Přenosila – jan.prenosil@mendelu.cz nebo dr. Joklovou Kaňovou - jana.kanova@mendelu.cz oba kl. 5192-3.

Formuláře a podrobnosti na webu http://ctt.mendelu.cz/gama v sekci TAČR GAMA.