TAČR GAMA - ukončení IV. výzvy

17. 5. 2018 -

V termínu od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018 proběhla  IV. výzva projektu Proof-of-Concept.

Do této výzvy se přihlásilo celkem 12 žadatelů z Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál  a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Nyní probíhá zpracování předaných podkladů a následně dne 5. 6. 2018 proběhne vyhodnocení zaslaných přihlášek Radou pro komercializaci. Po té budou známy výsledky podpořených dílčích projektů.

Vzhledem k velkému zájmu žadatelů se další výzva již nepředpokládá.

 

 

Důležité odkazy