Mezinárodní spolupráce v oblasti zahradnické produkce

31. 5. 2018 -

Jednání proběhlo v termínu od 21. 5. do 25. 5. 2018 v Budapešti.

Cílem řady jednání byl rozvoj spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem a Chile v oblasti přenosu znalostí ze zahradnické produkce. Této konference se kromě zástupců MENDELU zúčastnili také pracovníci různých vědních oborů ze Szent István University, dále NAIK (Národní zemědělské výzkumné a inovační centrum) a organizace Discovery R&D Center. Za čilskou stranu byli přítomní odborníci z Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias v doprovodu Chilského konzula. 

Z diskutovaných témat byla řešena problematika vinařství, ovocnářství i odpadového hospodářství. Po představení aktivit jednotlivých partnerů byly dále probírány možnosti spolupráce v oblasti výměny know-how prostřednictvím stáží výzkumných pracovníků.

Důležité odkazy