Důležité odkazy

14. 11. 2017

CTT MENDELU svým projektem TAČR GAMA podpořilo výzkum a vývoj speciálního měřicího zařízení aplikovatelného pro udržitelné zemědělství, zejména do oblasti biologie rostlin.


11. 9. 2017

Zaškolovák na vranovské přehradě hostil jako tradičně pracovníky CTT MENDELU, kteří představili novým studentům své zaměření a možnosti spolupráce.


28. 8. 2017

Mendelova univerzita v Brně spolu s ředitelem CTT MENDELU Dr. Trojanem, panem prorektorem Darkwahem a dalšími se zúčastnila tradičního mezinárodního agrosalónu.


1. 7. 2017

Nový chléb z barevné pšenice PS Karkulka.


1. 6. 2017

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Vyhlášení výzvy 1. 6. 2017 / Ukončneí sběru přihlášek 31. 8. 2017


1. 6. 2017

Do 3. výzvy, která byla vyhlášena v červnu 2017 se přihlásilo 17 žadatelů o finanční podporu.

Rada pro komercializaci na svém zasedání vybrala k podpoře 8 projektů.


9. 5. 2017

Na půdě univerzity bylo 9. 5. 2017 podepsáno Memorandum o spolupráci s partnerem Mendelovy univerzity v Brně - Karlovou pekárnou.


27. 4. 2017

Rektorem Mendelovy univerzity v Brně prof. Ladislavem Havlem byla podepsána velmi významná Licenční smlouva s Vinným domem, spol. s r.o. Bzenec v zastoupení firmy Lallemand Inc. – Montreal, Kanada.


13. 4. 2017

Výzkumníci MENDELU mohli s podporou projektu TAČR Gama zahájit zkušební testování v podmínkách skleníku. S pomocí zařízení ADOPS (Acoustic Detector Of Plant Stress) napojili část skleníku na samořídící systém.


24. 2. 2017

Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2017 prezentovalo CTT MENDELU výstupy univerzity, ale i samotnou univerzitu na druhém ročníku veletrhu VVI na brněnském výstavišti.