5. 4. 2018

Přehledný diagram, jak ochránit duševní vlastnictví na MENDELU.

 


22. 2. 2018

Certifikovaná metodika zaměřená na molekulárně-biologickou detekci hub v koření.


20. 2. 2018

Redakce portálu Vědavýzkum.cz mluvila s Hanou Kosovou, ředitelkou Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově.


19. 2. 2018

Členská schůze Transfera.cz se konala 2. 2. 2018 v prostorách Technologické agentury ČR za účasti zástupců transferových center ČR.


18. 12. 2017

První slavnostní předání Ocenění za udělené patenty zaměstancům Mendelovy univerzity v Brně se konalo 13. 12. 2017 v Aule.


8. 12. 2017

Děkujeme za účast na EKOinovačním fóru ve Křtinách.


8. 12. 2017

Část pracovníků Kanceláře transferu technologií v rámci rozvoje vnitřních lidských zdrojů absolvovali první z několika plánovaných tuzemských stáží na transferovém pracovišti v České republice.


1. 12. 2017

Autorské právo v kartografii - přednáška na LDF - RNDR. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.


22. 11. 2017

Na přelomu listopadu a prosince (30. 11. - 1. 12. 2017) se ve Křtinách u Brna uskuteční EKOinovační fórum - udržitelné technologie pro budoucnost, které si klade za cíl akcelerovat nástup moderních řešení do každodenního života.


14. 11. 2017

CTT MENDELU svým projektem TAČR GAMA podpořilo výzkum a vývoj speciálního měřicího zařízení aplikovatelného pro udržitelné zemědělství, zejména do oblasti biologie rostlin.


Důležité odkazy