Hledáme
stážisty

Kontaktujte CTT MENDELU

Více informací zde

NOVINKA!!!

TAČR GAMA - 3 výzva

Dne 1. 6. 2017 vyhlásilo CTT MENDELU - 3. výzvu projektu Proof-of-Concept! 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html

(TAČR GAMA TG02010074)

Vyhlášení výzvy 1. 6. 2017

Ukončení sběru přihlášek 31. 8. 2017

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.

Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.

Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

1. Vyhodnocení předložených projektů - počátek září 2017

2. Zasedání rady pro komercializaci -  26. 9. 2017

3. Zahájení řešení vítězných projektů - leden 2018

Od 1. 6. - 31. 8. 2017  budou na univerzitě probíhat individuální konzultace pro žadatale, kde se dozví podrobnější informace k projektu, jak správně vyplnit žádost, rozpočet a jaké doklady jsou potřebné připravit.

Individuální termín a čas si domluvte  předem s Dr. Přenosilem nebo Dr. Joklovou Kaňovou.

Sledujte - web, fb - CTT MENDELU

Sledujte - web, TV kanál i DS- MENDELU

 

DOTAZNÍK TAČR GAMA ZDE v pdf.  Ve wordu ZDE.

ROZPOČET TAČR GAMA - TABULKA ZDE.

REŠERŠE-UPV: ZDE - Formulář vyplnit a co nejdříve předat na CTT MENDELU, které administraci zařídí. POZOR - jednání na UP může trvat až 30 dnů!!!

Všeobecné podmínky TAČR GAMA ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte CTT - Dr. Přenosil - jan.prenosil@mendelu.cz, Dr. Joklová Kaňová jana.kanova@mendelu.cz nebo telefon kl. 5192-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAČR GAMA

Třetí Rada pro komercializaci proběhla v prosinci 2016 v brně

V řadě druhá Rada pro komercializaci proběhla dne 13. 6. 2016 ve Křtinách na Zámku, za účasti zástupců z komerční sféry, zástupců za univerzitu a členů CTT MENDELU.

Byly zde probrány jednotlivé projekty, změny v nich a další strategie TAČR. Pan prorektor prof. Adam, pan dr. Šimek, pan dr. Trojan i pan dr. Přenosil představili další možnosti komerční spolupráce.

Další Rada proběhne 13. 9. 2016 v Lednici.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAČR GAMA

Druhá Rada pro komercializaci proběhla 13. 6. 2016 ve Křtinách

V řadě druhá Rada pro komercializaci proběhla dne 13. 6. 2016 ve Křtinách na Zámku, za účasti zástupců z komerční sféry, zástupců za univerzitu a členů CTT MENDELU.

Byly zde probrány jednotlivé projekty, změny v nich a další strategie TAČR. Pan prorektor prof. Adam, pan dr. Šimek, pan dr. Trojan i pan dr. Přenosil představili další možnosti komerční spolupráce.

Další Rada proběhne 13. 9. 2016 v Lednici.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V rámci první výzvy (s datem uzavření 29. 1. 2016) projektu MENDELU Proof-of-Concept financovaném v programu TAČR GAMA bylo přihlášeno 22 dílčích projektu.

Jednání Rad\ pro komercializaci odpovědné za hodnocení projektů proběhlo 29. 2. 2016, za účasti pana rektora a členů rady v prostorách MENDELU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum transferu technologii MENDELU vyhlásilo k 1. 1. 2016 první výzvu na podávání projektů Proof-of-concept (PoC)

 

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.

Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Termín podání žádosti je do 29. 1. 2016.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.

Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

 

1. Vyhodnocení předložených projektů - únor 2016

2. Zasedání rady pro komercializaci -  březen 2016

3. Zahájení řešení vítězných projektů - květen 2016

 

PŘIHLÁŠKA TAČR GAMA ZDE.

ROZPOČET TAČR GAMA - TABULKA ZDE.

Podrobné informace k výzvě ZDE.

Všeobecné podmínky TAČR GAMA ZDE.

Doplňují informace TAČR GAMA ZDE.

 

S jakýmikoliv dotazy se obracejte na:

Jan Přenosil, manažer projektu MENDELU Proof-of-Concept

prenosil@mendelu.cz                +420 777 901 075