Hledáme
stážisty

Kontaktujte CTT MENDELU

Více informací zde

Pokyny pro řešitele smluvního výzkumu za rok 2016


Při zvažování zda se jedná o VHČ(Vedlejší hospodářská činnost)  nebo smluvní výzkum se vychází z definice smluvního výzkumuNejdůležitějším rozlišením je „vysoká přidaná hodnota“ u smluvního výzkumu.

Stránky MŠMT - Smluvní výzkum (SMV): http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/sber-udaju-pro-smluvni-vyzkum-v-roce-2015.

Pro sběr dat za rok 2017 není u MŠMT zatím žádná instrukce.

(Započítávají se ty smlouvy, jejichž hodnota po odečtení investic a služeb je vyšší než 50 tis. Kč bez DPH a je za ně odeslán aplikovaný výsledek do RIV viz definice smluvního výzkumu, a to Souhrnná výzkumná zpráva)

Souhrnná výzkumná zpráva - zpracovává se pouze v případě hodnoty SMV vyššího než 50 tis. Kč

Pro vykázání výsledků smluvního výzkumu do RIV je nutné provést několik úkonů, a to:

  1. Administrace Smlouvy s partnerem, dále kooperace s Ekonomickým oddělením MENDELU.
  2. Vytvořit Hlášenku o vědě a výzkumu a vytvořit Souhrnnou výzkumnou zprávu. (formulář níže)
  3. Souhrnnou výzkumnou zprávu odevzdat v tištěné i elektronické podobě s podpisem řešitele - viz důležité*

*Důležité: - Souhrnná výzkumná zpráva musí být v originále, podepsaná a s datem podpisu - max. 31. 12.  přinesena na CTT Mendelu

Obecné pokyny pro řešitele včetně termínu ZDE.

Formulář pro zpracování souhrnné výzkumné zprávy ke stažení najdete na intranetu MENDELU - ZDE (Souhrnná zpráva výzkumná)

Vzor Smlouvy ZDE

Zadávání publikační činnosti a výsledků vědy a výzkumu v systému OBD:http://uvis.mendelu.cz/icuk-zadavani-vysledku-vav-do-obd

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Ing. Bohdanu Šlégrovou CTT MENDELU nebo Ing. Věru Svobodovou ÚVIS.