Důležité odkazy

Školní dílo - Student


CTT MENDELU na základě právního stanoviska k problematice školních děl připravilo postup pro studenty a vedoucí kvalifikačních prací, kterým je zajištěn souhlas univerzity s uzavřením licenční smlouvy mezi studentem, jako autorem díla, a firmou, která chce toto školní dílo využívat. Pro zajištění souhlasu je nutné postupovat v krocích popsaných v dokumentu Postup při udělování souhlasu. Dále je k dispozici právní vymezení problematiky a vzorová licenční smlouva včetně metodického listu k jejímu vyplnění. 


Ke stažení:

Právní vymezení problematiky školních děl:

Příloha A - výstup ze zákona, interní předpis

Příloha C - počítačové programy

DOKUMENTY, které student předkládá k udělení souhlasu platné od LS 2016/2017

ZDE (Vytisknout ve 2 vyhotoveních - vyplněné přinést na CTT MENDELU)

Student si vždy předem domluví schůzku na pracovišti CTT MENDELU - s paní Ing. Bohdanou Šlégrovou

na emailu: Bohdana.Slegrova@mendelu.cz

V případě jakýchkoliv dotazů či vysvětlení jednotlivých vyplňovaných informací kontaktujte paní Šlégrovou.

V případě, že firma/student vyžadují Licenční smlouvu:

Žlutě podbarvené - vybrat vhodnou variantu!!!

Vzorová licenční smlouva (student x firma)

Metodický list k vyplnění vzorové licenční smlouvy