Hledáme
stážisty

Kontaktujte CTT MENDELU

Více informací zde

Patenty a licence


Mendelova univerzita v Brně v současnoti nabízí ke korečnímu využití patenty a užitné vzory. Přehled všech udělených patentových přihlášek a udělených patentů najdete v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví (do pole přihlašovatel, prosím, zadejte "Mendelova univerzita v Brně").

V případě zájmu určitě kontaktuje CTT MENDELU emailem ctt@mendelu.cz nebo na telefonu 545 135 192-3.


MENDELU aktuálně nabízí tyto patenty a licence:


 

 

 

Hydrodynamický vzorkovač suspendované hmoty vodních toků, způsob vzorkování a jeho použití

 

 • číslo patentu:  2015-256 / Patent 306104
 • Nabídka licence

 


 

Způsob ošetření a barvení dřeva obsahujícího třísloviny

 • číslo patentu:  2015-603 / Patent 306249
 • Nabídka licence

 


ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI A STABILIZACI HLADINY VODY V MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH A RYBNÍCÍCH

 • Device to regulate and stabilize water level in small water reservoirs and ponds
 • číslo patentu: 2013-706, 304895
 • Nabídka licence

AUTOMATICKÉ OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ GEOTECHNICKÉHO STROJE PRO MĚŘENÍ ÚNOSNOSTI ZEMINY A METODA PRÁCE S TÍMTO ZAŘÍZENÍM

 • Automatic control device of geotechnical machine for measuring load-bearing capacity of the soil and method of working with such a device
 • číslo patentu: 2013-673, 304642
 • Nabídka licence

ZPŮSOB DETEKCE VIROVÝCH HEMAGLUTININŮ POMOCÍ ANORGANICKÝCH NANOČÁSTIC UKOTVENÝCH NA CHROMATOGRAFICKÉM PAPÍRU

 • Detection method of viral hemaglutinins using inorganic nanoparticles anchored on chromatographic paper
 • číslo patentu: 2013-412, 304610

UNIVERZÁLNÍ METODA PRO STANOVENÍ HYDROLYTICKÉ AKTIVITY ß-GLUKOSIDAS

 • General-purpose method for determining hydrolytic activity of -glucosidases
 • číslo patentu: 2013-246, 304963

POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE S PŘÍDAVKEM ALKOHOLU JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY DESTILOVANÉHO LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH

 • Process for preparing wine base with addition of alcohol as a partial substitution of distilled spirit in alcoholic beverages
 • číslo patentu: 2012-885, 304529

SOUPRAVA PRO VYMEZOVÁNÍ PĚSTEBNÍCH PARCELEK

 • Kit for definition of cultivation parcels of land
 • číslo patentu: 2012-708, 304419

 ZAŘÍZENÍ PRO TERÉNNÍ MĚŘENÍ MECHANICKÉHO ODPORU DŘEVA PROTI VNIKÁNÍ NÁSTROJE NEBO PŘI VYTAHOVÁNÍ VRUTU

 • Apparatus for outdoor measurement of mechanical resistance of wood against penetration of a tool (mandrel) or when pulling out a wood screw
 • číslo patentu: 2011-344, 303641

POUŽITÍ SMĚSI NASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN PRO INHIBICI ALKOHOLOVÉ ČI MALOLAKTICKÉ FERMENTACE A REDUKCI DÁVKOVÁNÍ OXIDU SIŘIČITÉHO PŘI TECHNOLOGII VÍNA

 • Use of saturated fatty acid mixture for inhibition of alcohol or low-alkali fermentation and reduction of dosing sulfur dioxide when producing wine
 • číslo patentu: 2011-116, 303556

 MIKROSILÁŽNÍ NÁDOBA A ZPŮSOB JEJÍHO PLNĚNÍ

 • Silage microcontainer and method of filling thereof
 • číslo patentu: 2010-539, 303198

MOTOROVÁ RUČNÍ ŘETĚZOVÁ PILA