Důležité odkazy

Profily výzkumných týmů / Research team profiles


Provozně ekonomická fakulta

Abramuszkinová Pavlíková Eva, Mgr., Ph.D., M.A.

Dařena František, doc. Ing., Ph.D.

Formánková Sylvie, Ing., Ph.D.

Janová Jitka, doc. Mgr. Ing., Ph.D.

Kapounek Svatopluk, doc. Ing., Ph.D.

Nerudová Danuše, doc. Ing., Ph.D.

Pokorný Martin, Ing., Ph.D.

Procházka David, Ing., Ph.D.

Rašticová Martina, doc. PhDr., Ph.D.

Rozmahel Petr, doc. Ing., Ph.D.

Stávková Jana, prof. Ing., CSc.

Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc.

Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.

Trenz Oldřich, doc. Ing., Ph.D.

Vávrová Eva, doc. Ing., Ph.D.

Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.


Zahradnická fakulta

Krška Boris, prof. Dr. Ing.

Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.


Lesnická a dřevařská fakulta

 

 


 

Agronomická fakulta