Profil výzkumného týmu


Fakulta - Zahradnická fakulta v Lednici

Oblast výzkumu

  • Aktivity výzkumu jsou zaměřeny především na oblast ovocných dřevin (meruňky, broskvoně, hrušně), révu vinnou a zeleninu. Jedním ze základních cílů výzkumu je získat rezistentní genotypy k abiotickým a biotickým činitelům jako jsou (např. PPV, ESFY, houbové choroby révy apod.). Další výzkumnou aktivitou je studium genetické variability zmíněných druhů, které jsou v rámci širokých kolekcí genetických zdrojů uschovány na Zahradnické fakultě v Lednici. Další důležitou oblastí výzkumu je vývoj a inovace detekčních metod hlavních patogenů a využití rostlinné biotechnologie v zahradnické produkci.

Odborný profil výzkumného týmu

  • Členové týmu využívají moderní metody, postupy, technologie a vědecké protokoly ve výzkumu, například genetický sekvenátor, PCR, Real time PCR, DAS ELISA, fl uorescenční mikroskopii apod. Tým má zkušenosti s hodnocením genotypů, umělými inokulacemi patogenů, diagnostikou chorob a hodnocením kvalitativních parametrů výše uvedených druhů rostlin. Mají přistup k rozsáhlým kolekcím genetických zdrojů meruněk, broskvoní a révy vinné, rozpracovanému šlechtitelskému programu meruněk, který zahrnuje více jak 20 000 hybridů na různé úrovni hodnocení (v současné době okolo 5000 semenáčů), vybraných hybridních elit (500 genotypů).

Výzkumný tým

  • prof. Dr. Ing. Boris Krška, vedoucí týmu, kontakt: uov@zf.mendelu.cz
  • doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.
  • doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
  • Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.

Podrobnosti výzkumného týmu ke stažení v české a anglické verzi:

CZ     ENG


 Zpět na výběr témat    Zpět na přehled výzkumných týmů.