Fakulta - Provozně ekonomická fakulta

Oblast výzkumu

  • Synchronnost národních a regionálních ekonomických cyklů.

Odborný profil výzkumného týmu

  • Analýzy konvergenčních procesů, testování dopadu hospodářských politik vzhledem k asymetričnosti členských zemí a regionů EU, aplikovaná ekonometrie, doporučení strategií hospodářských politik EU. Datování ekonomických cyklů, analýzy synchronnosti a asymetrických šoků, jejich vliv na ekonomickou aktivitu zemí i regionů. Aplikace panelových dat, časových řad, využití časově-frekvenční domény, reformulace Teorie optimálních měnových oblastí, struktura a coherence politik v EU.

Výzkumný tým

  • doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D., vedoucí týmu, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
  • doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
  • doc. Ing. Roman Maršálek, Ph.D., Vysoké učení technické Brno, Česká republika
  • prof. Jarko Fidrmuc, Zeppelin University in Friedrichshafen, Germany
  • Dr. Peter Huber, WIFO Vienna, Austria
  • Dr. Jürgen Bierbaumer-Polly, WIFO Vienna, Austria

Podrobnosti výzkumného týmu ke stažení v české a anglické verzi:

CZ     ENG


 Zpět na výběr témat    Zpět na přehled výzkumných týmů.