Fakulta - Provozně ekonomická fakulta

Oblast výzkumu

  • Měnová ekonomie a bankovnictví.

Odborný profil výzkumného týmu

  • Empirické analýzy stability bankovního systému, regulatorních mechanismů včetně efektivity nástrojů měnové politiky v heterogenní Evropě. Efekt credit crunch po fi nanční krizi, půjčky a jejich determinanty, institucionální a devalvační šoky, význam vlastnické struktury bankovního průmyslu. Teoretické aspekty fi nanční nestability a nová architektura evropského dohledu nad finančním trhem.

Výzkumný tým

  • doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D., vedoucí týmu, Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
  • prof. Jarko Fidrmuc, Zeppelin University in Friedrichshafen, Germany
  • doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
  • doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Česká republika

Podrobnosti výzkumného týmu ke stažení v české a anglické verzi:

CZ     ENG


 Zpět na výběr témat    Zpět na přehled výzkumných týmů.