Profil výzkumného týmu


Fakulta - Provozně ekonomická fakulta

Oblast výzkumu

  • Politická ekonomie, hospodářská politika, evropská integrace, reformy sociálního státu.

Odborný profil výzkumného týmu

  • Výzkumný tým má zkušenosti s působením v mezinárodních i národních projektech v oblasti aplikované ekonomie a hospodářské politiky se zaměřením na procesy evropské ekonomické a měnové integrace a reformy státu blahobytu. Z hlediska mezinárodní spolupráce lze uvést zejména aktivní účast výzkumného týmu v projektu Wealth, Welfare and Work for Europe v 7. Rámcovém programu. Výzkumná práce konsorcia 32 partnerů pod vedením Rakouského národního institutu pro ekonomický výzkum ve Vídni (WIFO Vienna) je fi nančně podporován Evropskou komisí. Dalším významným počinem je rozsáhlý analytický projekt CENTROPE zaměřený na výzkum ekonomického potenciálu sousedících regionů Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky sdružující se do společenství s názvem Centrope. Mezi výstupy z řešení uvedených projektů lze řadit výzkumné zprávy, odborné analytické studie a vědecké články zaměřené na problematiku ekonomické konvergence na národní i regionální úrovni, harmonizace fi skálních a daňových politik, reforem státu blahobytu v členských zemích EU a další..

Výzkumný tým

  • doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D., vedoucí týmu, e-mail: petr.rozmahel@mendelu.cz, tel.: +420 545 132 605
  • Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
  • Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
  • Ing. Nikola Najman, Ph.D.
  • Ing. Marek Litzman (Ph.D. student)
  • Ing. Michal Mádr (Ph.D. student)

Podrobnosti výzkumného týmu ke stažení v české a anglické verzi:

CZ     ENG


 Zpět na výběr témat    Zpět na přehled výzkumných týmů.