Fakulta - Zahradnická fakulta v Lednici

Oblast výzkumu

 • Tým se, kromě pěstitelských technologií, zabývá hodnocením nutričních parametrů tradičních i méně známých zelenin a speciálních rostlin, hodnocením fyziologických procesů zahradnických plodin, vlivem vodního stresu na rostliny, integrovanou a ekologickou produkcí, hodnocením alternativních hnojiv, studiem a introdukcí méně známých a netradičních druhů zelenin a léčivých rostlin, použitím mikroorganismů a biologické ochrany v produkčních systémech, nebo šlechtěním a introdukcí okrasných rostlin.

Odborný profil výzkumného týmu

 • Členové týmu využívají moderní metody, postupy, technologie a vědecké protokoly v následujících oblastech:
 • Chemické analýzy (vitamín C, karotenoidy, sacharidy, polyfenoly, sušina, vláknina, antioxidační kapacita, farmakologicky účinné látky, minerální látky těžké kovy.), dusičnany
 • Diagnostika (determinace chorob a škůdců zeleniny, léčivých a speciálních rostlin, systematická determinace květin a okrasných rostlin, měření intenzity fotosyntézy)

Výzkumný tým

 • prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., vedoucí týmu
 • Ing. Tomáš Kopta, Ph.D., kontaktní osoba: tomas.kopta@mendelu.cz
 • Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
 • Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
 • Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
 • doc. Dr. Ing. Jiří Uher

Odborné pracoviště dále nabízí

 • Poradenství v oblastech:
 • Produkce zeleniny
 • Produkce květin a speciálních rostlin
 • Hydroponie a skleníková produkce
 • Ekologická a integrovaná produkce v zahradnictví
 • Přednášky a semináře pro profesní organizace (Zelinářská unie, Svaz pěstitelů LAKR, apod.)

Podrobnosti výzkumného týmu ke stažení:

CZ


 Zpět na výběr témat    Zpět na přehled výzkumných týmů.